Zakładanie spółek w Polsce

Zakładanie spółek w Polsce – na czym polega? Na co warto zwrócić uwagę decydując się na otworzenie biznesu w Polsce? Z jakimi formalnościami już na początku będziemy musieli się zmierzyć oraz to co najważniejsze – czy jest możliwość ograniczenia formalności rejestracyjnych do minimum?

Bezwątpienia ważne jest, że nieodpowiedni sposób rejestracji spółki oraz błędy w procesie rejestracji mogą wydłużyć termin otworzenia firmy aż do kilku miesięcy.

Zakładanie spółek w Polsce – etapy

1. Wybór odpowiedniej formy prawnej dostosowanej do planownej działalności. Na tym etapie warto przeanalizować wszelkie za i przeciw dostępnych na rynku form prawnych i sprawdzić (najlepiej z pomocą doradcy), która okaże się najkorzystniejsza pod względem kosztów oraz opodatkowania. Dodatkowo warto ocenić, która forma prawna będzie najbezpieczniejsza dla właściciela oraz ewentualnych wspólników.
Warto tutaj wspomnieć, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najchętniej wybieraną formą prawną w Polsce z powodu ograniczonej odpowiedzialności wspólników.

2. W kolejnym etapie należy przygotować niezbędne do procedury rejestracji dane. W ich zakres wchodzi m.in. nazwa spółki, siedziba oraz jej adres, dane wspólników, określenie sposobu reprezentacji, podział udziałów oraz ich wartość.

3. Następnie należy wybrać odpowiedni sposób rejestracji spółki – obecnie spółki można zakładać tylko elektronicznie za pomocą S24 lub PRS. Czym one się różnią? System S24 umożliwia skorzystanie z gotowego wzorca umowy spółki, ale bez możliwośći wprowadzania zmian. Założenie spółki za pomocą PRS pozwala opracować z notariuszem zapisy umowy spółki oraz wprowadzić dane umowy do systemu.

4. W kolejnym etapie należy założyć konto w wybranym systemie S24 lub PRS.

5. Kolejny etap to przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz wypełnienie wniosków rejestracyjnych. Elektroniczna rejestracja spółki pozwala znacznie ograniczyć formalności – wnioski są wysyłane automatycznie m.in. do ZUS, US, GUS.

6. W ostatnim etapie należy przesłać wnioski podpisanie e-podpisem lub profilem zaufanym oraz opłacić procedurę rejestracji.

 

Bezsprzecznie należy zaznaczyć, że zakładanie spółek w Polsce poprzez wykorzystanie elektronicznych systemów obliguje do posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

 

Zakładanie spółek w Polsce

Zakładanie spółek w Polsce
Przewiń na górę