Doradztwo prawne dla firm

Doradztwo prawne dla firm stanowi jedną z opcji umożliwiających poprawienie efektywności procesów i działów wewnętrznych przedsiębiorstwa.

Pomocą prawną nazywamy poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach. W zakres pomocy prawnej zalicza się również wskazanie osobie uprawnionej odpowiedniego sposobu rozwiązania danego problemu lub konfliktu.

Działania, jakie przeprowadzają prawnicy w stosunku do właścicieli działalności gospodarczej dostosowuje się zarówno do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, jak i do całości występującego zdarzenia. Celem doradztwa jest uświadomienie osobie o przysługujących jej uprawnieniach i obowiązkach, a także udzielenie kompleksowego wsparcia w rozwiązywaniu problemu. Z reguły, zarówno odpłatne, jak i bezpłatne poradnictwo bazuje na tworzeniu odpowiedniego planu działania.

Świadczenie pomocy prawnej przez radcę polega także na:

  • udzielaniu porad,
  • opracowywaniu projektów aktów prawnych,
  • występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Doradztwo prawne świadczy swoje usługi nie tylko na rzecz osób prawnych w tym spółek kapitałowych, spółdzielni i fundacji, ale także może współpracować z osobami fizycznymi oraz innymi podmiotami np. wspólnoty mieszkaniowe, organy administracji i spółki osobowe.
Zasady działania radcy prawnego opierają się na zasadach etyki zawodowej, ale także na Kodeksie Etyki Radcy Prawnego. W treści oprócz zasad znaleźć można także podstawowe wartości, jakie cechować powinny osobę świadczącą doradztwo i porady prawne. Wśród nich należy wskazać m.in.:

  • sumienność i profesjonalizm,
  • tajemnicę zawodową,
  • unikanie konfliktu interesów,
  • lojalność wobec klientów,
  • kwestię ochrony godności zawodu w życiu zawodowym.

Doradztwo prawne dla firm jest w dzisiejszych czasach bardzo potrzebną usługą. Fachowa pomoc profesjonalistów jest nieocenioną kwestią w wielu sprawach administracyjnych. Specjaliści pomagają zarówno zrozumieć skomplikowane procedury i pisma urzędowe, dzięki którym można uniknąć ewentualnych nieprawidłowości prawnych.

Współcześnie, nawiązanie współpracy z doradcą prawnym nie stanowi większego problemu, ponieważ kontakt może zostać przeprowadzony zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie. Skorzystanie z porad w sposób elektroniczny może być dużym ułatwieniem, ponieważ nie wymaga od Klientów podróżowania w celu spotkania się osobiście z prawnikiem.

Cechą charakterystyczną prawa gospodarczego jest jego znaczna rozległość i brak jednolitej regulacji prawnej. Nie istnieje także jeden kodeks, który mógłby zawierać wszystkie normy prawne. W związku z tym przedsiębiorcy i właściciele podmiotów gospodarczych często narzekają na ogromne trudności w odnalezieniu się w kwestii prawnej. W takim przypadku doradztwo prawne dla firm to idealne rozwiązanie, które ułatwi i usprawni całą sytuację prawną.

Doradztwo prawne dla firm
Przewiń na górę