Zalety prostej spółki akcyjnej

Dlaczego prosta spółka akcyjna z każdym dniem zyskuje na większej popularności? Czy zalety prostej spółki akcyjnej wpływają na wybór przedsiębiorców planujących otworzenie firmy?

Prosta spółka akcyjna została wprowadzona w lipcu 2021 roku jako podmiot mający na celu uproszczenie procedur związanych z utworzeniem oraz prowadzeniem firmy w Polsce. Ten rodzaj działalności skierowany jest głównie do branż IT, startupów oraz nowoczesnych technologii. Istotnie należy zaznaczyć, że nowy typ spółki może zostać utworzony również w zakresie pozostałych branż.

Jakie są zalety prostej spółki akcyjnej?

1. Brak barier finansowych. – kapitał początkowy na poziomie 1 zł.

2. Brak barier formalnych – ograniczone procedury rejestracji.

3. Możliwość objęcia akcji za pracę lub usługi.

4. Konieczność dematerializacji akcji z uproszczonym rejestrze akcjonariuszy.

5. Możliwość wykorzystywania komunikacji elektronicznej do podejmowania uchwał oraz odbywania zgromadzeń.

6. Można powołać spółkę z jednoosobowym zarządem.

7. Przewidziano uproszczoną likwidację prostej spółki akcyjnej.

8. Dodatkowe mechanizmy zabezpieczające wierzycieli spółki.

 

Prosta spółka akcyjna jest korzystnym rozwiązaniem dla osób, które chcą prowadzić biznes w Polsce.

Zalety prostej spółki akcyjnej

Zalety prostej spółki akcyjnej
Przewiń na górę