Ubezpieczenia społeczne wspólników prostej spółki akcyjnej

Od lipca istnieje możliwość przeprowadzenia rejestracji prostej spółki akcyjnej.  Ubezpieczenia społeczne wspólników w prostej spółce akcyjnej – jakie trzeba opłacać obowiązkowo?

Na wstępie warto zaznaczyć, że akcjonariusz prostej spółki akcyjnej, którego wkładem do spółki jest świadczenie pracy lub usług jest objęty ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym (jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą.

Obowiązek opłaty ubezpieczeń:

  • zdrowotnych
  • emerytalnych
  • rentowych
  • wypadkowych

powstaje w dniu rozpoczęcia świadczenia pracy lub usług.

Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Akcjonariusz prostej spółki akcyjnej zgłasza się do ubezpieczeń społecznych z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się 05 43.

Zgodnie z założeniami akcjonariusz opłaca składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy stanowiącej:

  • nie mniej niż 60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
  • a w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego nie mniej niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

Ubezpieczenia społeczne wspólników prostej spółki akcyjnej

Ubezpieczenia społeczne wspólników prostej spółki akcyjnej
Przewiń na górę