Jakie zmiany zakłada Polski Ład?

Ustawa dotycząca Polskiego Ładu została podpisana przez prezydenta RP. Andrzej Duda podpisał ustawę, która zmienia sposób prowadzenia działalności w Polsce oraz wpływa na życie wszystkich Polaków – w jaki sposób? Jakie zmiany zakłada Polski Ład?

Przedsiębiorcy od dawna apelowali o zmianę terminu wprowadzenia zmian w celu wydłużenia czasu, w którym dostosują działalność do rozwiązań Polskiego Ładu. Niestety zmiany zaczną obowiązywać już od stycznia 2022 roku. Na co warto się przygotować? Jakie założenia przewiduje Nowy Polski Ład?

✅ podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł

likwidacja możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej

✅ zwiększenie drugiego progu podatkowego do 120 000 zł

✅ nowe ulgi podatkowe (ulga dla klasy średniej, ulga dla rodziców/opiekunów wychowujących co najmniej 4 dzieci, ulga dla pracujących seniorów, ulga dla osób samotnie wychowujących dzieci)

✅ ustanowienie zasad opodatkowania w grupie VAT

✅ wdrożenie instytucji nabycia sprawdzającego

✅ wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego (od osób prawnych) w wysokości 10 proc. podstawy opodatkowania

 

Jakie zmiany zakłada Polski Ład? Z pewnością nie dla wszystkich korzystne.

Procedura przekształcenia JDG w prostą spółkę akcyjną

 

Jakie zmiany zakłada Polski Ład

Jakie zmiany zakłada Polski Ład?
Przewiń na górę