Zgromadzenie wspólników

Pełnomocnictwo w spółce z oo

Kiedy udzielane jest pełnomocnictwo w spółce z oo? Na co bezsprzecznie warto zwrócić uwagę przy zakładaniu spółki z o.o.? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do grona podmiotów, które mogą zostać zarejestrowane przeze osoby fizyczne lub prawne. Cel nie jest istotny. Ważne jest, aby powód utworzenia spółki był zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Mówiąc o spółce […]

Zgromadzenie wspólników

Zgromadzenie wspólników stanowi najwyższą władzę w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Na posiedzeniu, które odbywa się raz w roku na zakończenie roku obrotowego, zatwierdza się bilans oraz rachunek zysków i strat. Podejmowane decyzje przez zgromadzenie wspólników mogą zostać zaskarżone wyłącznie do sądu, który podejmuje odpowiednie kroku w przypadku łamania praw nadrzędnymi (np. przepisy kodeksu spółek handlowych). […]

Przewiń na górę