umowa spółki

Tekst jednolity umowy spółki z oo KRS

Tekst jednolity umowy spółki z oo KRS  – kiedy należy go sporządzić? Jakich zasad należy się trzymać sporządzając tekst jednolity umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? w jakiej sytuacji sporządza się tekst jednolity umowy spółki z o.o. KRS jak przygotować tekst jednolity umowy spółki z o.o.  gdzie przechowywać tekst jednolity umowy spółki z o.o.     […]

Cudzoziemiec w polskiej spółce

Cudzoziemiec w polskiej spółce – czy to bezpieczne rozwiązanie na powierzenie pracy obcokrajowcom? Na co warto zwrócić uwagę decydując się na ten sposób zatrudnienia? Do powszechnie obowiązujących i najczęściej wykorzystywanych sposobów na zatrudnienie osób spoza granic Polski są: – zezwolenie na pracę w Polsce, – oświadczenie pracodawcy o powierzenie pracy cudzoziemcowi. Jednym z rzadko stosowanych […]

Umowy spółek w formie aktu notarialnego

Kiedy umowy spółek w formie aktu notarialnego są wymagane obowiązującymi przepisami prawa? Na co warto zwrócić uwagę podczas przeprowadzenia procedury zakładania spółek? Formy aktu notarialnego w umowie spółki wymaga się w przypadku takich podmiotów jak spółka: – komandytowa – z o.o. – komandytowo-akcyjna – akcyjna Warto tutaj podkreślić, że zaniechanie obowiązku sporządzenia umowy w formie […]

Podpisanie umowy spółki

Kodeks spółek handlowych zalicza spółkę z o.o. do spółek kapitałowych posiadających osobowość prawną. Na czym polega podpisanie umowy spółki oraz na co powinni zwrócić uwagę wspólnicy decydujący się na wybór spółki z o.o.? Jedną z ważniejszych kwestii jest odpowiedzialność. W przypadku tego rodzaju spółki warto zaznaczyć, że podmiot samodzielnie odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania. […]

Umowa spółki z o.o.

Jak powinna być sporządzona umowa spółki z o.o.? Przepisy prawne nakazują, aby umowę spółki z o.o. sporządzić w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Warto wspomnieć, że w przypadku zakładania spółki przez Internet nie wymaga się aktu notarialnego. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych umowa spółki z o.o. powinna zawierać takie informacje jak: firma i siedziba […]

Przewiń na górę