rejestracja spółki

Walne zgromadzenie akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej

Walne zgromadzenie akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej – jaką pełni funkcję? Czy w przypadku prostej spółki akcyjnej stanowi obligatoryjny element związany z prowadzeniem firmy? Walne zgromadzenie w prostej spółce akcyjnej W przypadku prostej spółki akcyjnej, organ jakim jest walne zgromadzenie, podejmuje uchwały istotne dla funkcjonowania podmiotu na rynku. Kto uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu prostej spółki […]

Aktualizacja listy wspólników spółki w KRS

Kiedy wymagana jest aktualizacja listy wspólników spółki w KRS? W jakich sytuacjach wspólnicy spółki powinni pamiętać o dopełnieniu tego obowiązku? Jak dokonać zmiany wspólników w KRS? To najczęściej zadawane pytania w związku z aktualizacją danych wspólników w Krajowym Rejestrze Sądowym. W dzisiejszej publikacji wyjaśnimy kwestię aktualizacji listy wspólników w Rejestrze Przedsiębiorców. Dane wspólników aktualizacja w […]

Umowa spółki z o.o. komandytowej

Umowa spółki z o.o. komandytowej – na co bez wątpienia warto zwrócić uwagę decydując się na założenie spółki w S24? Do cech charakterystycznych spółki z o.o. komandytowej zaliczamy sprecyzowany podział wspólników na komandytariuszy i komplementariuszy. Pierwsza grupa wspólników angażuje się w sprawy związane z kapitałem podmiotu. W tym przypadku odpowiedzialność wyłącznie do wysokości sumy komandytowej. […]

Kto nadzoruje spółkę z o.o.?

Spółka z o.o. należy do grona spółek kapitałowych oraz posiada osobowość prawną. Istotnie należy tutaj zaznaczyć, że kierowana jest przez wyznaczone organy, które podejmują działania związane z funkcjonowaniem podmiotu na rynku. Należy podkreślić, że działanie organów spółki podlega kontroli oraz nadzorowi – kto przeprowadza kontrolę? Kto nadzoruje spółkę z o.o.? Prawo kontroli przysługuje wspólnikom spółki […]

Jak założyć spółkę w Warszawie

Jak założyć spółkę w Warszawie? Czy spółka w Warszawie ma większe szanse na sukces? Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się otworzyć działalność w prestiżowym miejscu, co ma przyczynić się do spotęgowania ich sukcesu. Dlaczego tak jest? Firmy ulokowane w luksusowych miejscach już na wstępie zostają obdarzone ogromnym zaufaniem wśród otoczenia biznesowego. Jest to kluczowe podczas stawiania […]

Kurator dla spółki kapitałowej

W jakich sytuacjach zostaje powołany kurator dla spółki kapitałowej? Czy jego obecność przede wszystkim wpływa na bezpieczeństwo podmiotu? Funkcjonowanie spółek kapitałowych (spółka z o.o., spółka akcyjna) w znacznym stopniu wiążę się z koniecznością powołania odpowiednich organów. Mowa tutaj o: – zarządzie spółki, – radzie nadzorczej (opcjonalnie w sp. z o.o.), – zgromadzeniu wspólników. Warto tutaj […]

Cudzoziemiec w polskiej spółce

Cudzoziemiec w polskiej spółce – czy to bezpieczne rozwiązanie na powierzenie pracy obcokrajowcom? Na co warto zwrócić uwagę decydując się na ten sposób zatrudnienia? Do powszechnie obowiązujących i najczęściej wykorzystywanych sposobów na zatrudnienie osób spoza granic Polski są: – zezwolenie na pracę w Polsce, – oświadczenie pracodawcy o powierzenie pracy cudzoziemcowi. Jednym z rzadko stosowanych […]

Formularze w procesie zakładania spółki

Założenie spółki prawa handlowego wymagania bez wątpienia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jakie formularze w procesie zakładania spółki są wymagane? O czym powinni pamiętać przyszli przedsiębiorcy decydujący się na założenie spółki z o.o.?W wyniku jakich etapów powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością? Załóżmy, że planują Państwo założyć spółkę z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do […]

Zakładanie spółki komandytowo-akcyjnej 

Czy zakładanie spółki komandytowo-akcyjnej jest procedurą skomplikowaną? Warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy dopełnią za nas wszelkich formalności prawnych? Pierwszym etapem zawarcia umowy spółki komandytowo-akcyjnej jest sporządzenie umowy przez wspólników. Umowa spółki komandytowo-akcyjnej musi być zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Godne uwagi w tej formie prawnej jest to, że w spółce komandytowo-akcyjnej […]

Zakładanie spółki komandytowej

Tak samo jak w przypadku innych spółek, zakładanie spółki komandytowej wiąże się z licznymi formalnościami, z którymi zmierzyć musi się potencjalny przedsiębiorca. W nawiązaniu do poprzednich wpisów, dzisiaj chcielibyśmy przybliżyć kwestię rejestracji spółki komandytowej. Tak więc przystępując do rejestracji spółki komandytowej, należy rozważyć kilka poniższych kwestii, które postaramy się dla Państwa odpowiednio przybliżyć. 1. Stanowisko komplementariusza […]

Przewiń na górę