rejestracja spółek

Zmiana umowy spółki

Procedurę zmiana umowy spółki przeprowadza się w przypadku zmiany adresu siedziby, planowanego podniesienia wysokości kapitału zakładowego lub też zmiany zakresu przedmiotu działalności spółki. Oczywiście są to przykłady sytuacji, które wymagają zmian zapisów umowy spółki. Ten rodzaj procedury (zmiana umowy spółki) wymaga odpowiedniej uchwały wspólników i złożenia formularzy do KRS. Podjęcie uchwały o zmianie umowy spółki […]

Jak założyć spółkę z o.o. przez Internet?

Z pewnością spółka z o.o. jest najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby, które nie tylko chcą prowadzić firmy wspólnie z innymi osobami, ale także samodzielnie. Ogromną zaletą tej formy prawnej jest ograniczona odpowiedzialność wspólników, która czyni ten podmiot bardzo bezpiecznym. Jak założyć spółkę z o.o. przez Internet? Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych dają możliwość […]

Zakładanie spółki jawnej 

Jaką spółką jest spółka jawna oraz na czym polega zakładanie spółki jawnej? Spółka jawna należy do grona spółek osobowych, które działają pod własną firmą. Nie posiada osobowości prawnej. Posiada majątek składający się z wkładów wniesionych do spółki oraz mienie nabyte przez spółkę w trakcie jej funkcjonowania na rynku. Pierwszym etapem procedury jaką jest zakładanie spółki […]

Przewiń na górę